Siluetová střelba

    Střelba na kovové siluety je mimořádně náročná nejen po technické stránce, ale i po materiální stránce. Vyžaduje střelnice pro střelbu na velké vzdálenosti (100 až 500 m), nákladné ocelové terče a velmi kvalitní speciální zbraně a přesné a výkonné střelivo.

    Principem střelby je srážení kovových siluet z krátkých a dlouhých ručních střelných zbraní. Pravidla nejsou nijak složitá, ale oproti klasické sportovní střelbě jsou v mnoha směrech specifická. Současná mezinárodní a národní pravidla stanovují pro krátké zbraně 10 kategorií: čtyři ve velkorážní pistoli, čtyři v malorážní pistoli a dvě v polní pistoli. Dlouhé zbraně mají dvě kategorie malorážek a dvě kategorie pro velkorážní pušky. 

    Střílí se z polohy standing (vstoje) nebo freestyle (volná poloha – vleže, vkleče, vsedě, vstoje apod.). V poloze freestyle používají střelci nejčastěji pozici vleže na zádech s nohama směrem k terčům a ruka se zbraní se opírá o nohu. V poloze vstoje lze zbraň držet jednou nebo oběma rukama s tím, že paže ruky držící zbraň se nesmí mezi zápěstím a ramenem dotýkat jiné části těla.

    Terčová situace se na střelnici vytváří ze čtyř různě vzdálených terčových linií pro jednotlivé siluety zvířat a ptáků. Každá linie je tvořena ze skupin pěti stejných, na rovné podložce vedle sebe stojících siluet. Střílí se série pěti výstřelů zleva doprava, na každou siluetu jedna rána.

    Na každých 5 ran je časový limit 2 minuty (+30 sekund na nabíjení) , u pušek pak  2:30 (+ 30 sekund na nabíjení).Z pohledu střelce jsou na první linii siluety kuřat, na druhé prasat, na třetí krocanů a na čtvrté beranů. Vzdálenost terčů závisí na střílené kategorii. Celkový počet je 40 zásahů.

    Pravidla pro zbraně a střelivo stanoví příslušné parametry pro jednotlivé kategorie. Pro tento sport je specifické, že i při mistrovských soutěžích (např. MS, ME atd.) se vedle absolutních vítězů vyhlašují zvlášť i výsledky střelců tříd A a B. To znamená, že i střelec začátečník se může zúčastnit evropských a světových soutěží a změřit síly mezi sobě rovnými. Výsledky mužů a žen se hodnotí společně, někdy je vypsán závod pro juniory (většinou na Mistrovství světa).

    Od roku 1993 pořádá CzMSSA Mistrovství České republiky.

    V letech 1998, 2005 a 2009 pořádala CzMSSA Mistrovství Evropy.

                      Australan Iain Yule při střelbě v leže na zádech se zbraní Hammerli 120

 

                                            Střelba na břiše s revolverem Picra

 

      Střelba ve stoje s pistolí Picra